ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The Rajaprug Drink Water Sakon Nakhon Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการเปลี่ยนถังน้ำดื่ม

 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์

จะทำการเปลี่ยนถังน้ำดื่มชนิดฝาฉีกข้างเปลี่ยนเป็นถังน้ำดื่มชนิดฝาหมุนเกลียววันที่ : 26 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 366

 หน่วยงาน :  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่ตั้ง :  อาคารโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ :  042-970108  เบอร์โทรสาร :  042-970082  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  312
เว็บไซต์ :  http://rajaprug.inc.snru.ac.th
Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.